Military Work er en rekrutterings- og bemandingsvirksomhed,
som hjælper soldater og virksomheder til at forstå og nå hinanden

 

Hvem er vi?
Military Work Danmark er en del af en nordisk koncern.
I Sverige, Finland og Danmark hjælper vi civile firmaer og personer med militær baggrund til at nå og forstå hinanden.


Virksomhederne får adgang til at nå vores kandidater.
Vi kan nemlig forklare en civil person, hvad en soldat kan og har af unikke kompetencer, fordi alle ansatte i staben har langt mere end 10 års militær erfaring - og dertil brede erfaringer fra det civile arbejdsmarked.

Soldater får helt gratis og fuldstændigt uforpligtende hjælp til at forstå sine unikke kompetencer.
Vi kan tale klart militært sprog - med utvetydige vendinger, hvis kandidaten ønsker det.
Og vi hjælper med at omskrive den militær jargon og begrebsverden til et civilt forståeligt sprog.


Hvad gør Military Work unikt i Danmark?
Ved Military Work er vi alle personer med militær baggrund.
Det er et ufravigeligt krav; samtidigt har de stabsansatte lange civile karrierer bag sig.
Derfor forstår vi både soldater og civile virksomheder.
Og de kommunikationsudfordringer som kan opstå mellem parterne mellem parterne.

Netop derfor er vi det bedst kvalificerede firma til at få soldater og virksomheder til at forstå og nå hinanden.