Per-Grondal-MW-Danmark2018-6-freeBW.jpg

hvad din virksomhed får

I får adgang til den lange række af unikke kompetencer, som personer med militær baggrund besidder.

Vi tilbyder dig at få indsigt i og forståelse for, hvordan soldaterkompetencerne kan komme virksomheden til gavn - både på kort og lang sigt.

hvad vi gør for dig

I får en identifikation, validering og oversættelse af de militære kompetencer i civilt sprog.

Og sammen med de umiddelbart forståelige civilt erhvervede færdigheder har du så et mere komplet billede af din (måske) næste medarbejder.
(Læs videre under billedet)

 
Per-Grondal-MW-Danmark2018-1-cropBW.jpg

adgang til vores kandidatkartotek

I kan ansætte vores kandidater på flere måder:

- Bemanding med konsulenter. Vi kan tilbyde erfaring fra mange brancher og fag

- - Komplette opgaveløsninger udført af enkeltpersoner eller enheder

- Direkte rekruttering af personer med militær baggrund..

unikke kompetencer


Personer med militær baggrund har indøvet, testet og repeteret en lang række kompetencer har en helt speciel tilgang til løsning af opgaver.

Udover det løsnings-orienterede mind-set, så tager soldaten ejerskab over hele processen.

Det vil sige, at han/hun er vant til at tænke muligheder snarere end modstande og problemer.