MILITARY WORK´S KANDIDANTNETVÆRK - MEDLEMSVILKÅR

Her finder du oplysninger om vilkårene for medlemskab af Military Works kandidatnetværk, og om hvordan vi bruger dine oplysninger og de fordele, der er medfølger.

FØLGENDE ER INKLUDERET I DIT MEDLEMSKAB

• Egen medlemskonto, som du kan opdatere, når du vil

• Fri adgang til at ansøge alle ledige stillinger hos Military Work

• Hurtigere ansøgningsproces. Ansøgninger gemmes, så du kan genbruge dem næste gang, du søger om et job

• Fri adgang til at følge din ansøgning digitalt i hele ansøgningsprocessen

• Garanti for, at din ansøgning håndteres uden forudgående varsel og i overensstemmelse med gældende lovgivning

• Automatisk matchning til passende job i henhold til din registrerede profil

• Nyhedsbreve om trends og tips vedr. karriere og jobsøgning

• Være fuldt søgbar af Military Work´s rekrutteringspersonale med mulighed for at blive personligt kontaktet om relevante jobtilbud

• Tilbud og rabatter hos Military Work´s partnere

Det er gratis at registrere og tilslutte sig det Military Work´s kandidatnetværk. Dit medlemskab aktiveres ved at registrere dine kontaktoplysninger, acceptere medlemsvilkårene og ved klikke på aktiveringslinket, der sendes til din e-mail.

Medlemskabet er knyttet til din e-mailadresse. E-mail-adressen er dit brugernavn og tjener som identifikation til dit medlemskab. Kun én bruger på samme e-mailadresse.

Når du ansøger om et job for første gang, eller registrerer dig i Military Work’s kandidatnetværk, sendes et aktiveringslink til den angivne e-mailadresse. Via dette link kan du nemt vælge en adgangskode og oprette din egen konto. Kontoen kan kun håndteres af dig og af medarbejderne hos Military Work, som får ret til at administrere brugerkonti. Enhver, der har adgang til e-mailadressen og adgangskoden, kan opdatere, ændre eller slette brugerkontoen. Håndtér derfor dit kodeord som et sikkerhedsdokument, som du kun har adgang til.

Det er primært dit ansvar som medlem for at holde dine oplysninger opdaterede og præcise. Dette gælder for oplysninger såsom navn, adresse, mobilnummer og e-mailadresse, men også dit CV, viden og erfaring. Hvis du har nøjagtige og opdaterede oplysninger, er det lettere for os at matche dig til det rigtige job. Som et alternativ til opdatering af dine oplysninger kan du maile til os på personoplysninger@militarywork.dk hvorpå vi opdaterer oplysningerne om dig. Vi anbefaler dog, at du logger ind og opdaterer pga datasikkerhed.

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab. Du kan gøre dette ved at logge ind på
https://dk-militarywork.zerolime.se/login/ eller e-mail os på personoplysninger@militarywork.dk og oplyse, at du ønsker din profil slettet.


JOBANSØGNING

Ansøgning til en annonceret ledig stilling håndteres af Military Work for at finde den bedst egnede jobsøgende. Vi arbejder med fordomsfri rekruttering og i en rekrutteringsproces anvender vi oplysningerne, som du har angivet og registreret, hvor disse er afgørende for det specifikke job.

Ansøgningsoplysninger, du giver, når du leder efter en opgave/job, kan blive matchet med andre ledige stillinger, hvilket betyder, at du kan blive kontaktet til andre job end det, du har ansøgt. Vi kontakter dig via e-mail, telefon eller andre digitale og sociale mediekanaler.

Bemærk venligst at hvis du sletter din konto, mens du ansøger om et ledigt job, bliver din ansøgning slettet, og du vil ikke længere blive opført som en ansøger til jobbet.


UDSENDELSER


Som medlem af Military Work´s kandidatnetværk, får du løbende karriererådgivning, jobtilbud og nyheder tilsendt. Vi sender information og inspiration via e-mail og kan også kontakte dig via telefon. Du kan vælge at afmelde disse e-mails via din profilside. I enhver e-mail indeholdende marketingskommunikation er der et link, hvor du kan afmelde lignende kommunikation.

Som medlem, kan du spore din ansøgning gennem hele rekrutteringsprocessen for regelmæssigt at holde dig opdateret på, hvordan processen fungerer uden at skulle kontakte rekrutteringspersonalet.

Medlemstilbud i Militære Work´s kandidatnetværk varierer og tilpasses til dig som medlem - og er baseret på din registrerede viden og færdigheder, tidligere søgte job og / eller dit vedhæftede CV eller din sociale medie-profil.

For at give dig så relevante tilbud som muligt, kan Military Work analysere dine registrerede data og oplysninger om, hvilke job du har søgt som grundlag for bedre service og personlige tilbud. Dine personlige oplysninger kan bruges til at formidle tilbud og anden information gennem "digital kommunikation", som f.eks sociale medier og andre digitale kommunikationsnetværk.

PERSONOPLYSNINGER

Alle personlige oplysninger, som Military Work modtager, håndteres i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI OG HVORDAN INDSAMLER VI DEM?


• Navn

• E-mailadresse

• Mobiltelefonnummer

• Kompetencer og tidligere erfaring via dit CV og den viden og erfaring, som du registrerer i din konto

• LinkedIn eller Facebook-profil, hvis du registrerede din ansøgning via nogen af disse kanaler

• Testresultater, hvis du har udført tests som led i en rekrutteringsproces.

• Fotografering, hvis vi bad om at tage et billede af dig i de sidste faser af en rekrutteringsproces

• Andre personlige data, som du vælger at dele med Military Work i dit CV og andre uploadede dokumenter *

Vi indsamler kun de personlige oplysninger, som du giver os.

* Military Work anbefaler dig ikke at offentliggøre personfølsomme oplysninger vedrørende etnisk oprindelse; politiske synspunkter; religiøs eller filosofisk overbevisning, medlemskab af fagforening, sundhedsoplysninger og kønsdata. Vi forbeholder os ret til, uden dit samtykke, at slette alle følsomme data som beskrevet ovenfor, såvel som personlige data vedrørende andre end dig.

Hvorfor og hvordan bruger vi oplysningerne?

Oplysningerne vil blive brugt til at:

• Administrere dine ansøgninger om ledige stillinger, tilbyde dig job relateret til dine ønsker og kompetencer samt løbende kommunikation om de job, du har ansøgt om gennem Military Work. Til disse formål foregår behandlingen af dine oplysninger for at efterleve aftalen med dig. Hvis du vælger at gøre indsigelse eller ikke giver os adgang til dine personlige oplysninger, vil vi ikke kunne opfylde vores aftale og i sidste ende tilbyde jobtilbud til dig.

• Give dig personlige tilbud, informationer eller invitationer, som vi anser for at være relevante for dig via e-mail, digitale og sociale medier. Til disse formål sker behandlingen af dine oplysninger ud fra en afvejning af interesser, hvor vi vægtede, at du meldte dig og er interesseret i vores ydelser samt at dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder ikke vægter mere end vores legitime interesse i at markedsføre vores tjenester overfor dig. Du har ret til at gøre indsigelse mod denne behandling til enhver tid og kan gøre det ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der vises længere nede i dette dokument.

• Bruge til andre statistiske formål, f.eks at opretholde og udvikle kvaliteten af vores tjenester. Til disse formål sker behandlingen af dine oplysninger ud fra en afvejning af interesser, hvor vi vægtede, at du meldte dig og er interesseret i vores ydelser samt at dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder ikke vægter mere end vores legitime interesse i at markedsføre vores tjenester overfor dig. Du har ret til at gøre indsigelse mod denne behandling til enhver tid og kan gøre det ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der vises længere nede i dette dokument.

• For at beskytte os mod retslige krav, som du evt. kan have i forbindelse med din brug af vores kandidatnetværk. Med henblik herpå sker behandlingen baseret på en vægtning af interesse, hvor vi vurderede, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke vejer tungere end vores legitime interesse.

HVEM DELER VI INFORMATIONEN MED?

Vi kan dele dine personlige data med virksomheder inden for MW Group AB-koncernen. Koncernens selskaber vil ikke bruge oplysningerne på nogen anden måde end dem, der er indeholdt og beskrevet i vores medlemsbetingelser.

Vi kan dele dine personlige oplysninger med tjenesteudbydere, som vi ansætter for at yde tjenester på vores vegne (såsom tekniske, administrative, markedsrelaterede eller andre tjenester), når det kræves til ovennævnte formål. Disse tjenesteudbydere må ikke bruge dine personlige oplysninger til deres eget formål. Nogle leverandører kan have en del af deres aktiviteter i lande uden for EU / EØS. I tilfælde, hvor personoplysninger behandles uden for EU / EØS, sikres beskyttelsesniveauet enten ved en beslutning fra EU-Kommissionen om, at det pågældende land sikrer et passende beskyttelsesniveau eller ved brug af leverandørens passende sikkerhedsforanstaltninger. Eksempler på passende beskyttelsesforanstaltninger er godkendt adfærdskodeks i modtagerlandet, standardkontraktsklausuler, bindende selskabs interne regler eller beskyttelse af privatlivets fred

Dine personoplysninger kan endog udelades, når det kræves af loven, såsom antidiskriminationsloven eller Datatilsynet.

HVILKE RETTIGHEDER HAR DU?

Du har ret til at få adgang til de personlige data, som vi behandler, der vedrører dig gennem et registreringseksempel. Du har også ret til at anmode om, at vi retter eller sletter oplysninger, der er ukorrekte eller ufuldstændige, gør indsigelse mod behandlingen af visse personlige oplysninger omhandlende dig, bede om at behandlingen af dine personlige data begrænses eller få overført de personlige oplysninger, du har angivet til os, til en anden dataansvarlig.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål om behandlingen eller ønsker at anvende de ovennævnte rettigheder - på mail til personuppgifter@militarywork.se

Hvis du mener, at vores behandling på nogen måde er ulovlig, har du ret til at anmelde det til Datatilsynet, se www.datatilsynet.dk for information om, hvordan du gør dette.

HVORNÅR SLETTER VI OPLYSNINGERNE?

Kontaktforespørgsler, som du foretager til os på vores hjemmeside, behandles inden for 30 dage. Derefter slettes kontaktforespørgslen.

Hvis du har tilmeldt dig til at modtage markedsføringskommunikation og ikke har åbnet den e-mail, du modtog fra Military Work i en (1) periode af et (1) år , bliver dine oplysninger automatisk slettet det næste år.

Personlige oplysninger indsamlet i henhold til vores cookiepolitik bliver automatisk ryddet, hvis du ikke har været aktiv i 14 måneder.

Personlige oplysninger indsamlet ved registrering i Military Work´s kandidatnetværk bliver slettet som angivet i vores Vilkår og betingelser.

Hvis vi behandler dataene med det formål at forsvare os mod juridiske krav, gemmer og behandler vi personoplysninger til dette formål, indtil kravet endelig er afgjort.

ANSVARSHAVENDE FOR PERSONOPLYSNINGER

Personoplysningsansvarlig er Military Work Danmark Aps, Østre Fælledvej 8, 9400 Nørresundby, Danmark.

Kontakt vedrørende denne politik henvises til personoplysninger@militarywork.dk


ÆNDRINGER OG TILPASNINGER AF MEDLEMSKABET

Ovennævnte oplysninger kan ændres og justeres på grund af tekniske udviklinger, ændringer i gældende databeskyttelseslov eller ændringer i Military Work´s  arbejdsrutiner, organisations- eller forretningsstrategi. Vi anbefaler, at du nogle gange besøger vores websted for at læse en opdateret version af oplysningerne givet herover.

Hvis vi udfører væsentlige ændringer i, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, vil vi først give dig oplysninger og give dig mulighed for at gennemgå disse nye vilkår. Derpå kan du handle efter din egen vilje.

Aftalen om medlemskab af Military Work´s kandidatnetværk er gyldigt, indtil det opsiges af en af parterne. Du kan altid administrere dit medlemskab på https://dk-militarywork.zerolime.se/login/