Vi er med til Engagefestival - 25 maj 2019

Military Work deltager i år som sponsor til Engage Festval på Refshaleøen i København.

Vi er glade for at kunne være med til at støtte op om et arrangement, der hjælper danske soldater - uanset alder, baggrund, anciennitet, tjenestested, baretmærke, regimentsbælte, værnstilknytning. Vi er alle soldater og vi er sammen om at forsvare Danmark

forsvaret-logo-png-1.jpg

Stillingsopslag fra Forsvaret

Military Work ønsker at hjælpe Forsvaret med bemanding.
Derfor vil vi fremover henvise til reservestillinger, som vi mener, at vores målgruppe vil kunne bestride.

Vi er meget interesseret i, at vores kandidater ved hvilke stillinger, som slås op for reservister.

Officer ranks.JPG

Da vi kender vores målgruppe, forsøger vi at formulere stillingsopslagene i et sprog, som vores målgruppe hurtigt kan forstå.

Hvis man har været væk fra Forsvaret i en periode, vil der selvklart være ord og forkortelser, som læseren ikke kan kende til; derfor omformuleringerne.

Medlem af InterForce

Military Work Danmark er tidligere i år optaget som medlem af InterForce.

Vi er stolte af medlemsskabet og ser frem til at samarbejde med andre medlemmer, der, som os, ønsker at knytte bånd mellem Forsvaret og erhvervslivet.

download.jpeg

InterForce er et samarbejde mellem Forsvaret, den private erhvervsliv og offentlige sektor. Samarbejdet har sit primære fokus på Forsvarets brug af reserven og Hjemmeværnets frivillige.

InterForce formål er netop at forbedre forholdene for de medarbejdere, der har både en militær og civil forpligtelse.

Military Work Danmark sponserer Engage Festival

Engagefestival-678x381.jpg

Engage 2019

Den 25 maj 2019 deltager Military Work Danmark ved EngageFestival i København, hvor vi er stolte af at kunne sponsere begiveheden. Mød os på pladsen eller i VIP-teltet.

”Koncerten drives af frivillige veteraner og øvrige veteraner kommer gratis til ENGAGE.
Alle er velkomne til koncerterne, der skaber rammerne for en god dag hvor veteraner og ikke-veteraner kan mødes under uformelle og hyggelige rammer.”

Velkommen til Jens Mandøe

Military Work Danmark har ansat Jens Mandøe i stillingen som Senior Advisor. Jens Mandøe har gennem en lang og alsidig militær officerskarriere i det danske forsvar og efterfølgende lederstillinger på det civile arbejdsmarked opnået omfattende erfaringer til gavn for Military Work.

Jens Mandøe har en lang militær baggrund som officer i Forsvaret. Han har blandt andet været chef for Jægerkorpset, chef for det danske bidrag DANBN SFOR i Bosnien og fungeret i internationale chefstillinger. Mandøe har i sin civile karriere været ansat i Systematicog haft ledende stillinger i sikkerhedsbranchen, blandt andet indenfor Maritime Security for at hjælpe handelsflåden.

7179-6476.jpg

– Jeg byder Jens velkommen til Military Work. Jens´ store erfaring fra det militære virke, kombineret med hans civile netværk styrker vores forretning, siger Thomas Jacobsen, regionschef, Military Work Danmark.

Jens Mandøe kommenterer:

– Jeg ser frem til at arbejde for Military Work og medvirke til, at personel med militær baggrund får den anerkendelse i det civile, for deres unikke kompetencer, som de fortjener. Military Work skaber værdi for individet, Forsvaret og erhvervslivet, siger Jens Mandøe. Senior Advisor, Military Work Danmark.

For yderligere information eller højopløselige billeder:
Thomas Jacobsen, tlf. +45 40270980
eller e-mail: thomas.jacobsen@militarywork.dk

Besøg også: www.militarywork.sewww.militarywork.dk og www.militarywork.fi

Regionschef ansat - velkommen til Thomas Nørgaard Jacobsen

Military Work Danmark har ansat Thomas Nørgaard Jacobsen til stillingen som regionchef for Region Nord. Thomas Nørgaard Jacobsen kommer fra en stilling som Operations Director ved Carglass Danmark. 

Thomas Nørgaard Jacobsen har militær baggrund som officer i det danske forsvar og uddannet ved Hærens Officersskole.
Efter militær tjeneste har Thomas erhvervet sig stor erfaring fra flere civile stillinger i forskellige brancher samt videreuddannet sig med bl.a. en executive MBA fra Coventry University.

7179-6480.jpg

– Jeg byder Thomas velkommen til Military Work familien. Han udgør en væsentlig forstærkning i vores fortsatte satsning på det danske marked. Vi findes allerede i Sverige og i Finland. Fælles for alle vore nationale og regionale virksomheder er, at vi ud fra respektive landes forudsætninger og behov, støtter landenes forsvar og erhvervsliv gennem vore medarbejdere med militær baggrund, siger Mikael Karlsson, CEO for Military Work Group.

For yderligere information eller højopløselige billeder:
Mikael Karlsson tlf. +46 8408 057 41 eller e-mail: mikael.karlsson@militarywork.se

Besøg også: www.militarywork.se, www.militarywork.dk og www.militarywork.fi

Viden om veteraner 2019

MW logo.png

Danmarks Vetraner har inviteret Military Work Danmark til at deltage i foreningens årlige konference.

Det er nu sjette år i træk, at veteranaktører fra hele landet mødes for at dele viden, udbygge netværk og debattere aktuelle emner. Årets konferencehandler om at trække viden og inspiration ind udefra for sammen at blive endnu bedre - til gavn for soldater, veteraner og pårørende.

Herunder også Military Work Danmark

Programmet er pakket med faglige oplæg, workshops, personlige fortællinger, debatter, inspiration, netværk og et messeområde.

Vi ses til “Viden om veteraner 2019”, onsdag den 3. april kl. 10:00 – 19:00 Vingsted Hotel og Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.

Find os ved at kigge efter vores roll-up

Fra soldat til civil

Military Work Danmark deltog på jobmessen for soldater i Industriens Hus i København den 21/3/19.
Vores koncerndirektør Mikael Karlsson og forklarede, hvordan Military Work siden 2012 har ansat mere end 2.500 personer med militær baggrund.

Hvovedtalerne ved messen var:
H.K.H. Prins Joachim
Adm. direktør Kim Graugaard, Dansk Industri
Forbundsformand Flemming Vinther, HKKF
Viceforsvarschef, generalløjtnant M.A.L.T Nielsen, Forsvarskommandoen
Chef, oberst Susanne K. Lund, Veterancentret
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen

20190321_132322.jpg

KFUMs Soldaterhjem

Military Work Danmark sponserer nu samlingsstedet for værnepligtige ved Trænregimentet, elever ved MP-skolen, kursister på kasernen og veteranerne som bor på Soldaterhjemmet.

KFUM webklip.JPG

Soldaterhjemmene ved de danske garnisoner er det faste holdepunkt for de værnepligtige ved den enkelte regiment.

Således vil enhver tidligere soldat kunne fortælle den gode historie om de trygge rammer og hyggelige som soldaterhjemmene står for.
Netop dét ønsker vi at støtte.

Tak for jeres indsats!

Erhvervssponsorat HPRD

Military Work Danmark har bestemt at være erhvervspartner for Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

HPRD repræsenterer reservisterne i Danmark - og netop dét at blive en del af reservestyrken er, hvad Military Work opfordrer sine ansatte til.

Derfor støtter vi selvsagt initiativer, som hjælper reservisterne.

hprd.png

HPRD skriver sådan om sig selv:

“Reserven er en væsentlig del af Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabets kapaciteter.

HPRD er Reservens interesse og fagorganisation. HPRD arbejder for at der er civil og militær kompetence til rådighed, når behovet opstår. HPRD arbejder for at medlemmernes uddannelse, tjeneste og karriereforløb er til gavn for alle interessenter.”

Ansættelse

Lars Raae, Recruiter

Lars Raae, Recruiter

Military Work Danmark har pr 1/1 2019 ansat Lars Raae som recruiter i Danmark.

Militært cv:

 • Værnepligt ved Militærpolitiet
  1992-1994

 • Reservist ved Militærpolitiet
  1994 - nu

 • Sprogkonsulent ved MP (konsulentbasis)
  2003-2011

 • Terrorberedskab i København (TRR)
  2018 - 2018

 • Interim reservist
  Trænregimentet
  Ingeniørregimentet
  2018 - nu

Civilt cv:

 • Cand. mag i historie og engelsk

  2002

 • Civil fuldmægtig ved Trænregimentet
  2003-2004

 • Underviser på socialpædagogisk opholdssted
  2004 - 2009

 • Praktikpladskonsulent Tech College Aalborg
  2010 - 2012

 • Gymnasielærer
  2013 - 2015

 • Virksomhedskonsulent Markman
  2016

 • Business Development Consultant, Military Work
  2017 - 2018

 • Project Manager, Military Work Group
  2018

 • Recruiter, Military Work Danmark
  2019

Lars kan kontaktes på
2423 0672
Lars.Raae@MilitaryWork.dk

En varm velkomst

Tak for den overvældende interesse!

Ved Military Work er vi taknemmelige for den store interesse, som er vist os fra alle kanter.
Det gælder for hele spektret af vore målgrupper:

 • Tidligere og nuværende reservister fra Forsvaret og Hjemmeværnet

 • Tidligere og nuværende frivillige fra Hjemmeværnet

 • Tidligere soldater - både fastansatte og værnepligtige

Per-Grondal-MW-Danmark2018-6-free.jpg

Vi er fortløbende interesseret i at få spredt budskabet om os.

Derfor kan du hjælpe os ved at fortælle kolleger, venner, bekendte og familie om os. Der er nemlig mange flere med militærbaggrund i blandt os end hvad man tror.

Så måske kan din oplysning om Military Work føre til, at en kammerat, en søster eller en kollega endelig får mulighed for at bruge de mange kompetencer, som en soldat fortløbende indlærer, repeterer og tester.

Spred ordet - og tag kontakt via kontaktformularen.

Med venlig hilsen

Lars Raae, Military Work Danmark

Military Work etablerer sig i Danmark

Military Work udvider og etablerer sig i Danmark med base i Aalborg.

Military Work Danmark vil være en dansk virksomhed med danske medarbejdere. Ud fra danske forudsætninger vil virksomheden fokusere på at tilvejebringe handlekraftige, pålidelige og kompetente medarbejdere med militær erfaring til det civile marked.

Military Work eksisterer allerede i Sverige og Finland. Virksomheden lægger vægt på at tilpasse sig det enkelte markeds kultur, behov og betingelser. Military Work har i Sverige og Finland samarbejde med de respektive forsvar og samarbejder om at muliggøre parallel militær tjeneste ved siden af det civile arbejde. Dette for løbende at kompetenceudvikle medarbejderne til glæde for både den civile arbejdsgiver og forsvaret.

- Etablering i Danmark er det næste naturlige skridt for Military Work. Vores forretningsmodel, hvor vi tilvejebringer medarbejdere med militær baggrund til det civile marked, er meget vellykket og umiddelbar skalerbar. Forsvaret i Danmark er i gang med en større rekruttering af reservister, altså medarbejdere der ved siden af deres civile arbejde bidrager til Forsvarets opgaveløsning. Vi håber, at vores forretningsmodel kan yde et positivt bidrag til dette. Vi vil etablere virksomheden i Danmark med dansk personale og ud fra danske forudsætninger, siger Mikael Karlsson, adm. direktør for Military Work Group.

For yderligere information eller højopløselige billeder:
Mikael Karlsson tlf. +46 8408 057 41 eller e-mail: mikael.karlsson@militarywork.se

Besøg også: www.militarywork.sewww.militarywork.dk og www.militarywork.fi

Pressemeddelese

Per-Grondal-MW-Danmark2018-2-free.jpg