25 års hæderstegn - og lidt spaghetti

0.jpg

Recruiter Lars Raae modtog den 3/10/19 Dronningens Hæderstegn for 25 års tjeneste i Reservestyrken.

Og han skrev i den forbindelse følgende indlæg på LinkedIn:

”I oktober 1992 slæbte jeg to vadsække igennem Varde Kaserne.

Jeg havde en civil italiensk t-shirt på indenunder.
Der stak i hvert fald spaghetti ud af ærmerne på den.
Kort tid efter fik jeg for første gang en militær uniform på.

Jeg var mega-stolt.

3 måneder senere startede jeg på MP-skolen (HTMS).

Det var perfekt for mig at være der.
Og nemt.
Tingene var enten - "rigtige" eller "forkerte".
Efter endt værnepligt startede jeg i reserven - på en B-kontrakt.

Dvs man kun fik løn for, når man var inde og forrette tjeneste. Men jeg skal da hilse og sige, at det dengang - som nu - ikke var/er på grund af den ekstra indtjeningsmulighed.

Jeg er soldat, fordi jeg ønsker at støtte op om en institution, som værner om vores demokrati og vores folk - kort sagt: Danmark. 27 år og to dage senere stiller jeg så op på Aalborg Kaserne.

Iført strøget uniform og rød baret træder jeg ind på stabsgangen ved MP.

Der får jeg overrakt og påført 25-års medaljen for god tjeneste. Tak for alle årene med unikke kolleger og uforglemmelige oplevelser.
Oktober 2019 - jeg har for længe siden afleveret de nu umoderne vadsække. Jeg har alt det nye udstyr - og jeg er stadig mega-stolt.”

Mød Forsvaret - et event over flere dage

Forsvaret havde fra den 4-8 september 2019 et arrangement, hvor den civile dansker havde mulighed for at kigge forbi. Formålet med dagene var at vise, hvad det danske forsvar er idag. Der var repræsentanter og “dimser” fra de tre værn og Hjemmeværnet.

Lars Raae deltog i sin egenskab af forbindelsesofficer for HPRD (Hovedorganisationen Personel af Reserven i Danmark). Formålet var i den sammenhæng at fortælle om “det at være i reserven,

Under arrangementet meldte Forsvarschefens Særlige Rådgiver om Reservestyrken - BG Christian Herskind - sin ankomst til HPRDs stand.

xxxx.jpg

28-29 august 2019 - Fredericia

Danish Security Fair

Vores placering

Vores placering

Onsdag den 28-29 august 2019 deltager Military Work Danmark i Fredericia.

Messen er stedet, hvor: ” (…) producenter, grossister, installatører samt rådgivere i sikrings-branchen [mødes] for at præsentere de nyeste muligheder for sikring af områder, bygninger, mennesker og data.


Besøg vores stand hvor vi lytte til dine ønsker vedrørende løsninger og kompetencer til din virksomhed.
Vi leverer enkeltpersoner og personale med erfaringer fra både det civile og militære arbejdsliv.
Alle kandidater har en baggrund fra Forsvaret.

Alt fra en almindelig værnepligt til årtier som enten fastansat eller som reservist.

Personer med militær baggrund har indlært kompetencer, som er blevet en del af deres DNA.

Disse kompetencer er mere eller mindre bevidst taget med i den enkeltes arbejdsliv - enten bevidst eller ubevidst.

Vi fortæller dig meget gerne mere - kig forbi - eller kig efter vores repræsentanter

Vi ser frem til at møde andre fra branchen.

Regional Manager  Thomas Jacobsen

Regional Manager
Thomas Jacobsen


Recruiter  Lars Raae

Recruiter Lars RaaeSenior Advisor   Jens Mandøe

Senior Advisor
Jens Mandøe


 

DK SEC FAIR 2019 - arrow.jpg

FMI Industridag

Military Work deltager den 22. august 2019 på FMI´s (Forsvarsministeriet Materiel- og indkøbsstyrelse) årlige industridag.

Den finder sted ved FMIs hovedsæde i Ballerup.
Iflg Forsvarsministeriet er formålet med dagen
”at skabe rammer, hvor chefer og medarbejdere fra FMI og Forsvarets øvrige myndigheder kan mødes med repræsentanter fra den danske forsvarsindustri, som de kan drøfte muligheder, behov og problemstillinger med.”

Vi ser frem til at møde kendte og nye ansigter fra forsvarsindustrien og alle andre, som vi kommer i kontakt med.

Kom forbi vores stand, hvor du kan møde både danske og svenske repræsentanter for Military Work.

Og lad os sparre med dig om, hvordan vi kan levere mandskab til din virksomhed.

Generalmajor Finn Winkler valgt ind i Military Work´s bestyrelse,

Finn Winkler (pensioneret generalmajor) er valgt som bestyrelsesmedlem til Military Work Danmark. Rekrutteringen af generalmajor Winkler er et led i processen til at styrke og udvikle Military Work Danmark.

0 (1).jpeg

Finn Winkler er 61 år og pensioneret generalmajor. Han har en karriere, der strækker sig over fire årtier i Forsvaret. I løbet af sin militære karriere har han blandt andet været chef for en eskadron og sidenhen chef for en panserbataljon. Finn Winkler har adskillige gange været i national skole- og stabstjeneste samt været en del af staben i NATO´s hovedkvarter. 

Derudover han har to gange været udsendt i internationale missioner - og har beskæftiget sig med uddannelse og operationer samt strategisk virksomhedsudvikling og management i Forsvarskommandoen. 

Finn Winkler rundede sin militære karriere af med syv år som øverste chef for Hjemmeværnet, som har mere end 45.000 frivillige og 600 ansatte. Generalmajoren er nu selv frivillig i Hjemmeværnet og beklæder stillingen som efterretningsofficer ved det lokale hjemmeværnskompagni.

Finn Winklers næste militære skridt er som deltidsansat som sekretariatschef for InterForce, som er bindeledet mellem Forsvaret og det samlede danske erhvervsliv. Derudover er han næstformand i Direktør Ib Henriksens Fond og formand for bestyrelsen i Aktieselskabet af 29. April 1889; betroede stillinger som han har beklædt siden 1999. Endelig er den pensionerede generalmajor formand for DANFORCE - Mindefonden for Den Danske Brigade i Sverige.

– ”Jeg byder generalmajor Finn Winkler velkommen til Military Work. Med sin brede og meriterende videnstyngde bidrager han til den optimale udvikling af den danske virksomhed”, udtaler Mikael Karlsson – koncerndirektør for MW Group, der er moderselskabet til Military Work.

Jørn Kempel ansat som juridisk rådgiver

Military Work har pr juni 2019 tilknyttet jurist Jørn Kempel som juridisk rådgiver indenfor ansættelses- og erhvervsret.

12790893_10153933489768948_24354076981166794_n.jpg

Jørn har en lang karriere bag sig som officer i Forsvaret. Indledningsvis som stregbefalingsmand ved Militærpolitiet, sidenhen som officer samme sted og har flere udsendelser til udlandet i erfarings-rygsækken.
Han har endvidere fungeret som militær-juridisk rådgiver (MJUR) i Forsvaret.

Sponsor for Aalborg Håndbold

Aalborg Håndbold.jpg

Military Work ønsker at bidrage til udviklingen af sport i Danmark - herunder at støtte elitesport. Derfor støtter vi Aalborg Håndbold - med planer om yderligere sponsorater, når vi kommer til andre regioner i Danmark.

På billedet ses regionschef Thomas Jacobsen ved siden af pokalen for vinder af Herrehåndbold-ligaen.

Veterankortet

Military Work Danmark støtter op om Veterankortet.dk

Veterankortet.dk er forsiden til Veterankortet, som er et medlemskort, der gives til tidligere udsendte soldater.

Veterankortet.dk er godkendt af Veterancentret og Forsvarsministeriet.
For at være berettiget til Veterankortet skal man godkendes af Forsvarsministeriet.

Military Work ønsker at støtte op om initiativer, der hjælper vore kolleger med militær baggrund.

veterankortet-logo.png

Radiomeldingen: "Klart sprog følger"

For en soldat er det et ubetinget must at kunne anvende en radio.
Derfor har vi soldater memoreret en række essentielle radiomeldinger, som vi også kan år efter tjenestens ophør.

En af dem er: “Klart sprog følger”.

1.0 DK Icon.png

Oversat til civilt sprog betyder det:
“Jeg bruger nu radioen til at kommunikere direkte, hvad jeg vil sige til dig uden nogen form for koder og indforståede udtryk”.

“Klart sprog følger” er netop, hvad vores rekrutteringsfolk bruger indledningsvis ved samtaler med kandidater.
Og fortsætter med, såfremt kandidaten ønsker det.

På den måde ved vores kandidater, at vi siger tingene, som de er - helt transparent og uden omsvøb.

Vi taler til soldater som soldater, fordi alle ved Military Work er soldater.

Det er vi stolte af.

Åbent hus - med networking, sparring og gode historier

Tirsdag den 11/6/19 havde vi åbent hus, hvor soldater havde mulighed for at kigge forbi. Vi var 5 personer og havde fire afbud - og en enkelt med via Skype.

Vi stod for kaffen (havde glemt kagen…), gav sparring, fik indblik i de fremmødtes historie og gav selvfølgelig en enkelt historie eller to med fra tiden i Forsvaret - i et andet årtusinde.

1.1 DK Icon.png

Trods lidt tekniske startvanskeligheder med Skype tilkendegav deltagerne, at arrangementet let kunne gentages. Ideen med workshops/åbent hus hos os er nemlig, at vi ønsker at tale med soldater set fra soldaternes vinkel.

Vi hjælper soldater, fordi vi er soldater. Og den feedback, som vi får, viser, at vore kandidater rent faktisk er glade for, at vi holder rådgivningen på et plan, som soldaten kan følge med i - og umiddelbart forstår.

Vi vil gentage arrangementet tirsdag den 25/6 kl 15-17.

Og ja, næste gang er der kage!

Det er - GRATIS

Når vi møder potentielle kandidater spørger de ofte om:

“Er Military Work´s rådgivning gratis?”
”Er det gratis at være medlem af jeres rekrutteringssystem?”
”Forpligter jeg mig til noget?”

For at slå det fast: 
JA & JA & NEJ

VORES RÅDGIVNING er GRATIS

At stå i vores database er GRATIS.

Det er UDEN FORPLIGTELSER at få rådgivning og støtte som kandidat?

Et andet faktum er, at vores rådgivning er baseret på hands-on erfaring. 
Vi er soldater, vi kender soldater-håndværket. Hos er du helt sikker på at møde en person, som rent faktisk ved hvad:
CBRN
BSO
LMG
ALBKAS
HSGS
GDPR (reklame for en Mercedez Geländewagen)
er.

Fordi vi ved, hvad det er. 
Vi har hands-on-erfaring med det.

Vi kan håndtere våben, vi har prøvet en kanon-snaps, vi har udført pendul-trafik, vi har oplevet feltsikkerhedskontrol, vi har set hvordan man slår en bro, vi ved, hvad indholdet af morgenappel er. Vi kender tredje punkt i en 5-punktsbefaling - og meget meget mere. Vores ansatte har minimum 15 års erfaring i Forsvaret og de ældste af os har 40+ års erfaring.

Og ved I hvad? Det er vi stolte af.

Per-Grondal-MW-Danmark2018-6-free.jpg

Vi er med til Engagefestival - 25 maj 2019

Military Work deltager i år som sponsor til Engage Festval på Refshaleøen i København.

Vi er glade for at kunne være med til at støtte op om et arrangement, der hjælper danske soldater - uanset alder, baggrund, anciennitet, tjenestested, baretmærke, regimentsbælte, værnstilknytning. Vi er alle soldater og vi er sammen om at forsvare Danmark

forsvaret-logo-png-1.jpg

Stillingsopslag fra Forsvaret

Military Work ønsker at hjælpe Forsvaret med bemanding.
Derfor vil vi fremover henvise til reservestillinger, som vi mener, at vores målgruppe vil kunne bestride.

Vi er meget interesseret i, at vores kandidater ved hvilke stillinger, som slås op for reservister.

Officer ranks.JPG

Da vi kender vores målgruppe, forsøger vi at formulere stillingsopslagene i et sprog, som vores målgruppe hurtigt kan forstå.

Hvis man har været væk fra Forsvaret i en periode, vil der selvklart være ord og forkortelser, som læseren ikke kan kende til; derfor omformuleringerne.

Medlem af InterForce

Military Work Danmark er tidligere i år optaget som medlem af InterForce.

Vi er stolte af medlemsskabet og ser frem til at samarbejde med andre medlemmer, der, som os, ønsker at knytte bånd mellem Forsvaret og erhvervslivet.

download.jpeg

InterForce er et samarbejde mellem Forsvaret, den private erhvervsliv og offentlige sektor. Samarbejdet har sit primære fokus på Forsvarets brug af reserven og Hjemmeværnets frivillige.

InterForce formål er netop at forbedre forholdene for de medarbejdere, der har både en militær og civil forpligtelse.

Military Work Danmark sponserer Engage Festival

Engagefestival-678x381.jpg

Engage 2019

Den 25 maj 2019 deltager Military Work Danmark ved EngageFestival i København, hvor vi er stolte af at kunne sponsere begiveheden. Mød os på pladsen eller i VIP-teltet.

”Koncerten drives af frivillige veteraner og øvrige veteraner kommer gratis til ENGAGE.
Alle er velkomne til koncerterne, der skaber rammerne for en god dag hvor veteraner og ikke-veteraner kan mødes under uformelle og hyggelige rammer.”

Velkommen til Jens Mandøe

Military Work Danmark har ansat Jens Mandøe i stillingen som Senior Advisor. Jens Mandøe har gennem en lang og alsidig militær officerskarriere i det danske forsvar og efterfølgende lederstillinger på det civile arbejdsmarked opnået omfattende erfaringer til gavn for Military Work.

Jens Mandøe har en lang militær baggrund som officer i Forsvaret. Han har blandt andet været chef for Jægerkorpset, chef for det danske bidrag DANBN SFOR i Bosnien og fungeret i internationale chefstillinger. Mandøe har i sin civile karriere været ansat i Systematicog haft ledende stillinger i sikkerhedsbranchen, blandt andet indenfor Maritime Security for at hjælpe handelsflåden.

7179-6476.jpg

– Jeg byder Jens velkommen til Military Work. Jens´ store erfaring fra det militære virke, kombineret med hans civile netværk styrker vores forretning, siger Thomas Jacobsen, regionschef, Military Work Danmark.

Jens Mandøe kommenterer:

– Jeg ser frem til at arbejde for Military Work og medvirke til, at personel med militær baggrund får den anerkendelse i det civile, for deres unikke kompetencer, som de fortjener. Military Work skaber værdi for individet, Forsvaret og erhvervslivet, siger Jens Mandøe. Senior Advisor, Military Work Danmark.

For yderligere information eller højopløselige billeder:
Thomas Jacobsen, tlf. +45 40270980
eller e-mail: thomas.jacobsen@militarywork.dk

Besøg også: www.militarywork.sewww.militarywork.dk og www.militarywork.fi

Regionschef ansat - velkommen til Thomas Nørgaard Jacobsen

Military Work Danmark har ansat Thomas Nørgaard Jacobsen til stillingen som regionchef for Region Nord. Thomas Nørgaard Jacobsen kommer fra en stilling som Operations Director ved Carglass Danmark. 

Thomas Nørgaard Jacobsen har militær baggrund som officer i det danske forsvar og uddannet ved Hærens Officersskole.
Efter militær tjeneste har Thomas erhvervet sig stor erfaring fra flere civile stillinger i forskellige brancher samt videreuddannet sig med bl.a. en executive MBA fra Coventry University.

7179-6480.jpg

– Jeg byder Thomas velkommen til Military Work familien. Han udgør en væsentlig forstærkning i vores fortsatte satsning på det danske marked. Vi findes allerede i Sverige og i Finland. Fælles for alle vore nationale og regionale virksomheder er, at vi ud fra respektive landes forudsætninger og behov, støtter landenes forsvar og erhvervsliv gennem vore medarbejdere med militær baggrund, siger Mikael Karlsson, CEO for Military Work Group.

For yderligere information eller højopløselige billeder:
Mikael Karlsson tlf. +46 8408 057 41 eller e-mail: mikael.karlsson@militarywork.se

Besøg også: www.militarywork.se, www.militarywork.dk og www.militarywork.fi

Viden om veteraner 2019

MW logo.png

Danmarks Vetraner har inviteret Military Work Danmark til at deltage i foreningens årlige konference.

Det er nu sjette år i træk, at veteranaktører fra hele landet mødes for at dele viden, udbygge netværk og debattere aktuelle emner. Årets konferencehandler om at trække viden og inspiration ind udefra for sammen at blive endnu bedre - til gavn for soldater, veteraner og pårørende.

Herunder også Military Work Danmark

Programmet er pakket med faglige oplæg, workshops, personlige fortællinger, debatter, inspiration, netværk og et messeområde.

Vi ses til “Viden om veteraner 2019”, onsdag den 3. april kl. 10:00 – 19:00 Vingsted Hotel og Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.

Find os ved at kigge efter vores roll-up