Velkommen til Jens Mandøe

Military Work Danmark har ansat Jens Mandøe i stillingen som Senior Advisor. Jens Mandøe har gennem en lang og alsidig militær officerskarriere i det danske forsvar og efterfølgende lederstillinger på det civile arbejdsmarked opnået omfattende erfaringer til gavn for Military Work.

Jens Mandøe har en lang militær baggrund som officer i Forsvaret. Han har blandt andet været chef for Jægerkorpset, chef for det danske bidrag DANBN SFOR i Bosnien og fungeret i internationale chefstillinger. Mandøe har i sin civile karriere været ansat i Systematicog haft ledende stillinger i sikkerhedsbranchen, blandt andet indenfor Maritime Security for at hjælpe handelsflåden.

– Jeg byder Jens velkommen til Military Work. Jens´ store erfaring fra det militære virke, kombineret med hans civile netværk styrker vores forretning, siger Thomas Jacobsen, regionschef, Military Work Danmark.

Jens Mandøe kommenterer:

– Jeg ser frem til at arbejde for Military Work og medvirke til, at personel med militær baggrund får den anerkendelse i det civile, for deres unikke kompetencer, som de fortjener. Military Work skaber værdi for individet, Forsvaret og erhvervslivet, siger Jens Mandøe. Senior Advisor, Military Work Danmark.

For yderligere information eller højopløselige billeder:
Thomas Jacobsen, tlf. +45 40270980 eller e-mail: thomas.jacobsen@militarywork.dk

Besøg også: www.militarywork.sewww.militarywork.dk og www.militarywork.fi

Regionschef ansat - velkommen til Thomas Nørgaard Jacobsen

Military Work Danmark har ansat Thomas Nørgaard Jacobsen til stillingen som regionchef for Region Nord. Thomas Nørgaard Jacobsen kommer fra en stilling som Operations Director ved Carglass Danmark. 

Thomas Nørgaard Jacobsen har militær baggrund som officer i det danske forsvar og uddannet ved Hærens Officersskole.
Efter militær tjeneste har Thomas erhvervet sig stor erfaring fra flere civile stillinger i forskellige brancher samt videreuddannet sig med bl.a. en executive MBA fra Coventry University.

– Jeg byder Thomas velkommen til Military Work familien. Han udgør en væsentlig forstærkning i vores fortsatte satsning på det danske marked. Vi findes allerede i Sverige og i Finland. Fælles for alle vore nationale og regionale virksomheder er, at vi ud fra respektive landes forudsætninger og behov, støtter landenes forsvar og erhvervsliv gennem vore medarbejdere med militær baggrund, siger Mikael Karlsson, CEO for Military Work Group.

For yderligere information eller højopløselige billeder:
Mikael Karlsson tlf. +46 8408 057 41 eller e-mail: mikael.karlsson@militarywork.se

Besøg også: www.militarywork.se, www.militarywork.dk og www.militarywork.fi

Udklip.JPG

Viden om veteraner 2019

Danmarks Vetraner har inviteret Military Work Danmark til at deltage i foreningens årlige konference.

Det er nu sjette år i træk, at veteranaktører fra hele landet mødes for at dele viden, udbygge netværk og debattere aktuelle emner. Årets konferencehandler om at trække viden og inspiration ind udefra for sammen at blive endnu bedre - til gavn for soldater, veteraner og pårørende.

Herunder også Military Work Danmark

Programmet er pakket med faglige oplæg, workshops, personlige fortællinger, debatter, inspiration, netværk og et messeområde.

Vi ses til “Viden om veteraner 2019”, onsdag den 3. april kl. 10:00 – 19:00 Vingsted Hotel og Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.

Find os ved at kigge efter vores roll-up

Per-Grondal-MW-Danmark2018-2-free.jpg

Fra soldat til civil

Military Work Danmark deltog på jobmessen for soldater i Industriens Hus i København den 21/3/19.
Vores koncerndirektør Mikael Karlsson og forklarede, hvordan Military Work siden 2012 har ansat mere end 2.500 personer med militær baggrund.

Hvovedtalerne ved messen var:
H.K.H. Prins Joachim
Adm. direktør Kim Graugaard, Dansk Industri
Forbundsformand Flemming Vinther, HKKF
Viceforsvarschef, generalløjtnant M.A.L.T Nielsen, Forsvarskommandoen
Chef, oberst Susanne K. Lund, Veterancentret
Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen

20190321_132322.jpg

Ansættelse

0.jpeg

Military Work Danmark har pr 1/1 2019 ansat Lars Raae som recruiter i Danmark.

  • Han aftjente sin værnepligt ved Militærpolitiet fra 1993-1994

  • Har siden da været i reserven ved samme enhed.

  • Uddannet stort set alle danske soldater udsendt i perioden 1995-2002 i RIOT Control.

  • Har arbejdet som civil C400 ved Trænregimentet

  • Været engelskunderviser ved Militærpolitiet fra 2003-2011.

  • Deltaget på en lang række forskellige opgaver som militærpolitibetjent.

  • Og er stolt af fortsat at kunne bidrage til det danske Forsvar.

Lars kan kontaktes på
2423 0672
Lars.Raae@MilitaryWork.dk

En varm velkomst

Tak for den overvældende interesse!

Ved Military Work er vi taknemmelige for den store interesse, som er vist os fra alle kanter.
Det gælder for hele spektret af vore målgrupper:

  • Tidligere og nuværende reservister fra Forsvaret og Hjemmeværnet

  • Tidligere og nuværende frivillige fra Hjemmeværnet

  • Tidligere soldater - både fastansatte og værnepligtige

Per-Grondal-MW-Danmark2018-6-free.jpg

Vi er fortløbende interesseret i at få spredt budskabet om os.

Derfor kan du hjælpe os ved at fortælle kolleger, venner, bekendte og familie om os. Der er nemlig mange flere med militærbaggrund i blandt os end hvad man tror.

Så måske kan din oplysning om Military Work føre til, at en kammerat, en søster eller en kollega endelig får mulighed for at brugt de mange kompetencer, som en soldat har fået indlært, repeteret og testet.

Spred ordet - og tag kontakt via kontaktformularen.

Med venlig hilsen

Lars Raae, Military Work DanmarkMilitary Work etablerer sig i Danmark

Kompetenceforsyningsvirksomheden Military Work udvider og etablerer sig i Danmark med base i Aalborg.

Military Work Danmark vil være en dansk virksomhed med danske medarbejdere. Ud fra danske forudsætninger vil virksomheden fokusere på at tilvejebringe handlekraftige, pålidelige og kompetente medarbejdere med militær erfaring til det civile marked.

Military Work eksisterer allerede i Sverige og Finland. Virksomheden lægger vægt på at tilpasse sig det enkelte markeds kultur, behov og betingelser. Military Work har i Sverige og Finland samarbejde med de respektive forsvar og samarbejder om at muliggøre parallel militær tjeneste ved siden af det civile arbejde. Dette for løbende at kompetenceudvikle medarbejderne til glæde for både den civile arbejdsgiver og forsvaret.

- Etablering i Danmark er det næste naturlige skridt for Military Work. Vores forretningsmodel, hvor vi tilvejebringer medarbejdere med militær baggrund til det civile marked, er meget vellykket og umiddelbar skalerbar. Forsvaret i Danmark er i gang med en større rekruttering af reservister, altså medarbejdere der ved siden af deres civile arbejde bidrager til Forsvarets opgaveløsning. Vi håber, at vores forretningsmodel kan yde et positivt bidrag til dette. Vi vil etablere virksomheden i Danmark med dansk personale og ud fra danske forudsætninger, siger Mikael Karlsson, adm. direktør for Military Work Group.

For yderligere information eller højopløselige billeder:
Mikael Karlsson tlf. +46 8408 057 41 eller e-mail: mikael.karlsson@militarywork.se

Besøg også: www.militarywork.sewww.militarywork.dk og www.militarywork.fi

Pressemeddelese

Per-Grondal-MW-Danmark2018-2-free.jpg