Ansættelse

0.jpeg

Military Work Danmark har pr 1/1 2019 ansat Lars Raae som recruiter i Danmark.

  • Han aftjente sin værnepligt ved Militærpolitiet fra 1993-1994

  • Har siden da været i reserven ved samme enhed.

  • Uddannet stort set alle danske soldater udsendt i perioden 1995-2002 i RIOT Control.

  • Har arbejdet som civil C400 ved Trænregimentet

  • Været engelskunderviser ved Militærpolitiet fra 2003-2011.

  • Deltaget på en lang række forskellige opgaver som militærpolitibetjent.

  • Og er stolt af fortsat at kunne bidrage til det danske Forsvar.

Lars kan kontaktes på
2423 0672
Lars.Raae@MilitaryWork.dk

En varm velkomst

Tak for den overvældende interesse!

Ved Military Work er vi taknemmelige for den store interesse, som er vist os fra alle kanter.
Det gælder for hele spektret af vore målgrupper:

  • Tidligere og nuværende reservister fra Forsvaret og Hjemmeværnet

  • Tidligere og nuværende frivillige fra Hjemmeværnet

  • Tidligere soldater - både fastansatte og værnepligtige

Per-Grondal-MW-Danmark2018-6-free.jpg

Vi er fortløbende interesseret i at få spredt budskabet om os.

Derfor kan du hjælpe os ved at fortælle kolleger, venner, bekendte og familie om os. Der er nemlig mange flere med militærbaggrund i blandt os end hvad man tror.

Så måske kan din oplysning om Military Work føre til, at en kammerat, en søster eller en kollega endelig får mulighed for at brugt de mange kompetencer, som en soldat har fået indlært, repeteret og testet.

Spred ordet - og tag kontakt via kontaktformularen.

Med venlig hilsen

Lars Raae, Military Work DanmarkMilitary Work etablerer sig i Danmark

Kompetenceforsyningsvirksomheden Military Work udvider og etablerer sig i Danmark med base i Aalborg.

Military Work Danmark vil være en dansk virksomhed med danske medarbejdere. Ud fra danske forudsætninger vil virksomheden fokusere på at tilvejebringe handlekraftige, pålidelige og kompetente medarbejdere med militær erfaring til det civile marked.

Military Work eksisterer allerede i Sverige og Finland. Virksomheden lægger vægt på at tilpasse sig det enkelte markeds kultur, behov og betingelser. Military Work har i Sverige og Finland samarbejde med de respektive forsvar og samarbejder om at muliggøre parallel militær tjeneste ved siden af det civile arbejde. Dette for løbende at kompetenceudvikle medarbejderne til glæde for både den civile arbejdsgiver og forsvaret.

- Etablering i Danmark er det næste naturlige skridt for Military Work. Vores forretningsmodel, hvor vi tilvejebringer medarbejdere med militær baggrund til det civile marked, er meget vellykket og umiddelbar skalerbar. Forsvaret i Danmark er i gang med en større rekruttering af reservister, altså medarbejdere der ved siden af deres civile arbejde bidrager til Forsvarets opgaveløsning. Vi håber, at vores forretningsmodel kan yde et positivt bidrag til dette. Vi vil etablere virksomheden i Danmark med dansk personale og ud fra danske forudsætninger, siger Mikael Karlsson, adm. direktør for Military Work Group.

For yderligere information eller højopløselige billeder:
Mikael Karlsson tlf. +46 8408 057 41 eller e-mail: mikael.karlsson@militarywork.se

Besøg også: www.militarywork.sewww.militarywork.dk og www.militarywork.fi

Pressemeddelese

Per-Grondal-MW-Danmark2018-2-free.jpg