Military Work etablerer sig i Danmark

Military Work udvider og etablerer sig i Danmark med base i Aalborg.

Military Work Danmark vil være en dansk virksomhed med danske medarbejdere. Ud fra danske forudsætninger vil virksomheden fokusere på at tilvejebringe handlekraftige, pålidelige og kompetente medarbejdere med militær erfaring til det civile marked.

Military Work eksisterer allerede i Sverige og Finland. Virksomheden lægger vægt på at tilpasse sig det enkelte markeds kultur, behov og betingelser. Military Work har i Sverige og Finland samarbejde med de respektive forsvar og samarbejder om at muliggøre parallel militær tjeneste ved siden af det civile arbejde. Dette for løbende at kompetenceudvikle medarbejderne til glæde for både den civile arbejdsgiver og forsvaret.

- Etablering i Danmark er det næste naturlige skridt for Military Work. Vores forretningsmodel, hvor vi tilvejebringer medarbejdere med militær baggrund til det civile marked, er meget vellykket og umiddelbar skalerbar. Forsvaret i Danmark er i gang med en større rekruttering af reservister, altså medarbejdere der ved siden af deres civile arbejde bidrager til Forsvarets opgaveløsning. Vi håber, at vores forretningsmodel kan yde et positivt bidrag til dette. Vi vil etablere virksomheden i Danmark med dansk personale og ud fra danske forudsætninger, siger Mikael Karlsson, adm. direktør for Military Work Group.

For yderligere information eller højopløselige billeder:
Mikael Karlsson tlf. +46 8408 057 41 eller e-mail: mikael.karlsson@militarywork.se

Besøg også: www.militarywork.sewww.militarywork.dk og www.militarywork.fi

Pressemeddelese

Per-Grondal-MW-Danmark2018-2-free.jpg