Erhvervssponsorat HPRD

Military Work Danmark har bestemt at være erhvervspartner for Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

HPRD repræsenterer reservisterne i Danmark - og netop dét at blive en del af reservestyrken er, hvad Military Work opfordrer sine ansatte til.

Derfor støtter vi selvsagt initiativer, som hjælper reservisterne.

hprd.png

HPRD skriver sådan om sig selv:

“Reserven er en væsentlig del af Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabets kapaciteter.

HPRD er Reservens interesse og fagorganisation. HPRD arbejder for at der er civil og militær kompetence til rådighed, når behovet opstår. HPRD arbejder for at medlemmernes uddannelse, tjeneste og karriereforløb er til gavn for alle interessenter.”