Generalmajor Finn Winkler valgt ind i Military Work´s bestyrelse,

Finn Winkler (pensioneret generalmajor) er valgt som bestyrelsesmedlem til Military Work Danmark. Rekrutteringen af generalmajor Winkler er et led i processen til at styrke og udvikle Military Work Danmark.

0 (1).jpeg

Finn Winkler er 61 år og pensioneret generalmajor. Han har en karriere, der strækker sig over fire årtier i Forsvaret. I løbet af sin militære karriere har han blandt andet været chef for en eskadron og sidenhen chef for en panserbataljon. Finn Winkler har adskillige gange været i national skole- og stabstjeneste samt været en del af staben i NATO´s hovedkvarter. 

Derudover han har to gange været udsendt i internationale missioner - og har beskæftiget sig med uddannelse og operationer samt strategisk virksomhedsudvikling og management i Forsvarskommandoen. 

Finn Winkler rundede sin militære karriere af med syv år som øverste chef for Hjemmeværnet, som har mere end 45.000 frivillige og 600 ansatte. Generalmajoren er nu selv frivillig i Hjemmeværnet og beklæder stillingen som efterretningsofficer ved det lokale hjemmeværnskompagni.

Finn Winklers næste militære skridt er som deltidsansat som sekretariatschef for InterForce, som er bindeledet mellem Forsvaret og det samlede danske erhvervsliv. Derudover er han næstformand i Direktør Ib Henriksens Fond og formand for bestyrelsen i Aktieselskabet af 29. April 1889; betroede stillinger som han har beklædt siden 1999. Endelig er den pensionerede generalmajor formand for DANFORCE - Mindefonden for Den Danske Brigade i Sverige.

– ”Jeg byder generalmajor Finn Winkler velkommen til Military Work. Med sin brede og meriterende videnstyngde bidrager han til den optimale udvikling af den danske virksomhed”, udtaler Mikael Karlsson – koncerndirektør for MW Group, der er moderselskabet til Military Work.