FMI Industridag

Military Work deltager den 22. august 2019 på FMI´s (Forsvarsministeriet Materiel- og indkøbsstyrelse) årlige industridag.

Den finder sted ved FMIs hovedsæde i Ballerup.
Iflg Forsvarsministeriet er formålet med dagen
”at skabe rammer, hvor chefer og medarbejdere fra FMI og Forsvarets øvrige myndigheder kan mødes med repræsentanter fra den danske forsvarsindustri, som de kan drøfte muligheder, behov og problemstillinger med.”

Vi ser frem til at møde kendte og nye ansigter fra forsvarsindustrien og alle andre, som vi kommer i kontakt med.

Kom forbi vores stand, hvor du kan møde både danske og svenske repræsentanter for Military Work.

Og lad os sparre med dig om, hvordan vi kan levere mandskab til din virksomhed.