OS(R) til Den Kongelige Livgarde

Military Work har fået følgende jobopslag tilsendt. Vi har omformuleret det til vores målgruppe:

——

Følgende stillinger er slået op - for OS (R) eller OR-7 (R)
IKK kommandør,
NK deling ved HBU, HRU og SRS, EBM, SANBM,
SF ved MEK/VEDL. LOGBM i KMP.

ILG300x300.jpg


Profil:
Du har som minimum virket som BM i enten HBU, HRU eller SRS ved en infanteri-, opklaring- eller logistikenhed i Hæren.
Du er udnævnt oversergent eller er vurderet egnet til udnævnelse til oversergent.
Du skal have mulighed for at blive indkommanderet ca. 10 dage årligt.

u skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Ansættelsen i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Mere info: 
Mere info: kaptajn Lisa Bjerre på mail LG-G-PSN01@FIIN.DK, eller på telefon 72 83 40 03
CH for Livgardens reserveentitet, oberstløjtnant Benny Smith på telefon 22 20 26 10
Leder af PNINFBTN reserveentitet, premierløjtnant Anders Glümer på mail glumer.consult@gmail.com.

Ansøgningsfrist er den 23. juni 2019. Ansættelsessamtaler vil blive gennemført løbende, dog senest i uge 26-27.

Læs den officielle udgave af stillingsopslaget her:

https://karriere.forsvaret.dk/job/opslag/?vacantPositionId=159589&mediaId=4684

KC/INFKMP/HJV i Aalborg

Stillingsopslag - Military Work har omskrevet opslaget.
Det fulde opslag kan ses nederst i indlægget.

…..

Hjemmeværnet i Aalborg søger en ny kompagnichef.
Enheden er kendetegnet ved fleksibilitet, initiativ, handlekraft og loyalitet.

Enhedens ønsker om den nye chef:

HJV NJ.jpg
  • Medlem af Hjemmeværnet eller har et ønske om at blive det.

  • Du har en baggrund, som delingsfører og gerne som næstkommanderende i et kompagni og det er ønskeligt, at du har infanteribaggrund.

  • Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT.

  • Du opretholder til stadighed en fysisk god form, og har den fysiske og psykiske stamina, der skal til for at føre soldater i felten.

  • Du har evnen til at lede frivillige og du ved, at mandskabet er vigtigere end materiellet.

  • Du er holdspiller og ved, at kun gennem engagement, motivation og samarbejde opnår du og kompagniet et niveau, hvor I, i fællesskab kan løse de stillede opgaver.

  • Du kan se potentialet i en frivillig organisation.

  • Du har, eller vil gennemføre, den uddannelse, der kræves til en chefstilling i Hjemmeværnet. 

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
OL Jan Johansen på +45 72 440 701 
eller
KN Torben C. M. Sørensen på +45 72 440 931.

Ansøgningsfrist: den 1. september 2019.

Chefskiftet gennemføres i slutningen af 2020

Din ansøgning sendes til hdnjy@hjv.dk 


Det fulde opslag kan ses her

Kaptajn af reserven, Militærpolitiet

Stillingsopslaget er omskrevet af Military Work - se den fulde ordlyd ved at anvende linket nederst i indlægget:

Stillingen er værnsfælles og du bliver underlagt næstkommanderende for Militærpolitiets reserveentitet. 

Samlet set består Militærpolitiets reserveentitet af højt specialiserede soldater, der alle brænder for tjenesten og udviser en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen til støtte for både Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen samt Arktisk Kommando.

Vi tilbyder spændende opgaver med gode kollegaer i et værnsfælles miljø med en uformel omgangstone. 

Du skal virke som militærpolitiofficer i forbindelse med uddannelse og øvelsesaktivitete.

For at komme i betragtning til stillingen skal du være uddannet officer af linjen eller uddannet reserveofficer. Det er et krav, at du har gennemført Militærpolitikursus for officerer. 

Derudover forventer vi, at du er energisk, kommunikativ, struktureret og har en professionel tilgang til tjenesten. Du er en udpræget holdspiller, der har viljen til at lære nyt og tage udfordringerne som de kommer. Ydermere forventer vi, at du behersker engelsk i skrift og tale.

Ansøgningsfrist: 23/6/19

https://karriere.forsvaret.dk/job/opslag/?vacantPositionId=159477&mediaId=4684

forsvaret-logo-png-1.png

Stabsofficerer (reservist) ved GHR

Stillingsopslaget er omskrevet til “civilt sprog” af Military Work. Se den oprindelige beskrivelse på linket nederst

Uddannelsesbataljon ved GHRsøger nye stabsofficerer i reserven. Der er tale om flere stillinger, som skal besættes, herunder efterretningsofficer, operationsofficer og logistikofficer. 

Ønsker du en spændende stilling inden for Hærens Reserve, hvor du både vil kunne udvikle dine taktiske kompetencer og bidrage til 2. Brigades arbejde med nationale operationer? Trives du i et miljø, hvor du har muligheden for at forme og udvikle dine egne kompetencer og arbejdsopgaver? Så bør du søge en stilling som stabsofficer i reserveentiteten ved V Uddannelsesbataljon.

Ansøgningsfrist 19/6/19

Se mere:

https://karriere.forsvaret.dk/job/opslag/?vacantPositionId=159502&mediaId=4684

Efterretningsofficer (LT-R) til JGK

Denne stilling er slået op på job-i-forsvaret.dk - Military Work har editeret den til vores målgruppe:

——

Vil du være med til at planlægge og koordinere Jægerkorpsets øvelses- og uddannelsesforløb, så søger vi nu en efterretningsofficer til Jægerkorpsets reservestyrke.


Om stillingen

Du kommer til at løse stabsopgaver, som eksempelvis informationer og efterretninger, der er relevante for den operative opgavevaretagelse. Udover din egen uddannelse, kommer du til at medvirke til planlægning og koordinering af Jægerkorpsets øvelses- og uddannelsesforløb. Du kommer også til at deltage i den operative indsættelse ved Jægerkorpset.

Som officer i Jægerkorpsets reservestyrke gennemgår du et uddannelsesprogram, som i omfang og indhold tilpasses dine personlige muligheder og faglige kompetencer. 

Programmet kan f.eks. indeholde stabstræning, øvelsesvirksomhed og personlig udvikling. Specialisering inden for gængse fagområder og stabskompetencer vil være muligt. 

Du skal kunne indkommanderes ca. 1- 3 uger om året, eller eventuelt mere afhængigt af dine kompetencer og muligheder. Der vil i forbindelse med projektarbejde være mulighed for at løse opgaver hjemmefra. 

forsvaret-logo-png-1.jpg

Om dig

Du er tidligere operatør med en taktisk specialoperationsstyrke baggrund og faglighed. 

Det er ønskeligt, at du har erfaring fra internationale operationer og i udpræget grad har forståelse for helheden af opgaveløsningen.

Du er engageret og dygtig til dit fag og forstår at byde ind på opgaveløsningen. Du har stabserfaring gerne med operativt tilsnit.

Du er hurtig til at udlede essensen af komplekse problemstillinger og give velkvalificeret militærfaglig rådgivning og anbefaling om handlemuligheder.

Rådighedsstillingen er niveaufastsat til løjtnant af reserven (M311)

Ansøgningsfrist: 10/6/19

Se det fulde stillingsopslag her:
https://karriere.forsvaret.dk/job/opslag/?vacantPositionId=159429&mediaId=4684

Kommunikationsmedarbejder ved InterForce

Stillingen er slået op på job-i-forsvaret.dk

Military Work har editeret for vores målgruppe:

…..

Interesserer du dig for formidling på de sociale medier, og har du lyst og kompetencer til at promovere og synliggøre InterForce på disse, så er det dig vi har brug for.

InterForce bygger bro og styrker alliancen mellem Forsvaret og den private og offentlige sektor via relationsbyggende arrangementer og anden kommunikation.

InterForce formidler et samarbejde om Forsvarets brug af reserven og Hjemmeværnets frivillige (reservestyrken), med henblik på, at samfundets samlede ressourcer udnyttes bedst muligt. InterForce forbedrer forholdene for de medarbejdere, der har både en militær og civil forpligtelse.

[…]

Om stillingen

interforce.jpeg

Du er underlagt den militære koordinator for InterForce Region Nordjylland, og er til daglig placeret i tilknytning til regionens sekretariat, der, udover dig, består af én deltidsansat medarbejder. 

Som planlægningsgrundlag skal du forvente at blive indkommanderet ca. 30 dage årligt.

Dine hovedopgaver er at varetage og udvikle InterForce formidling på baggrund af direktiver fra den militære koordinator. 

Opgaverne omfatter promovering af InterForce arrangementer, og at fomidle disse arrangementer på de sociale medier ved hjælp af f.eks. interviews og fotos. 

Rådighedsstillingen kan besættes af tidligere tjenestegørende premierløjtnanter, kaptajner og majorer.

Rådighedsstillingen kan endvidere besættes af allerede ansatte reservister med grad af premierløjtnanter af reserven, kaptajner af reserven og majorer af reserven.

Om dig

Du har interesse og kompetencer for kommunikation og fotografering, og kan formidle relevant information på InterForce anvendte medier, herunder SoMe og hjemmeside.

Du har en militær baggrund, niveauet er ikke afgørende. Det er dine civile kvalifikationer og kompetencer, der er vigtige i forhold til udførelse af opgaverne.

Du skal formidle budskaberne på diverse medier

Herudover skal du udvikle elektronisk informationsmateriale til virksomheder og udfærdige og udsende invitationer. I forbindelse med InterForce arrangementer skal du, forud for, under og efter, formidle budskaberne via eksempelvis interviews og fotos.

Du er vant til at kommunikere på SoMe, og har interesse for og kendskab til fotografering og fotoredigering. Det falder dig let at kommunikere godt på skrift, ligesom du kan indgå i sociale relationer.

Ansøgningsfrist: 10/6/19

Se hele opslaget her:
https://karriere.forsvaret.dk/job/opslag/?vacantPositionId=159332&mediaId=4684

sprog-officer af reserven

Denne stilling er slået op ved job-i-forsvaret.dk.

Og er lige ud af landevejen at forstå. Vi har fjernet passager, som kan læses på det fulde jobopslag. Link nederst.

Er du premierløjtnant af reserven og en af Sprogofficerskorpsets dygtigste og mest erfarne sprogofficerer, og kan du fungere som forbillede for yngre sprogofficerer? - Så er du måske interesseret i, at søge en af de ledige kaptajnstillinger af reserven i Sprogofficerskorpset.

Om stillingen

Som kaptajn i Sprogofficerskorpset er du med dit høje faglige niveau afgørende for den effektive opgaveløsning såvel nationalt som internationalt. Som kaptajn vil du blive anvendt som fører for øvrige sprogofficerer i forbindelse med værnsfælles nationale opgaver, til støtte for reserveelementerne ved Forsvarets Sprogskole samt i forbindelse med udsendelse i internationale missioner. 

Kaptajner i Sprogofficerskorpset fungerer, i kraft af deres erfaring og personlige fremtoning, som rollemodeller for de yngre sprogofficerer. 

Kaptajnen har selv ansvaret for at opretholde sit sproglige, kulturelle og militærfaglige niveau, fx ved deltagelse i vedligeholdende sproguddannelse samt ved indkommandering til relevante aktiviteter. 

Vi forventer, at du fortsat vil opretholde et højt aktivitetsniveau på ca. 20 indkommanderingsdage pr. år. Du forventes at holde dig orienteret om nye opgaver via sprogofficersportalen og selvstændigt byde ind på disse.

Om dig

SPROF_vaabenskjold.png

Du er sprogofficer med minimum fire års erfaring som premierløjtnant i Sprogofficerskorpset, og med solid udsendelseserfaring. 

Du har budt og byder aktivt ind på indkommanderingsopgaverne som Forsvarets Sprogskole udbyder til Sprogofficerskorpset.

Opgaven
Særdeles godt sprogligt niveau i russisk, arabisk, dari eller pashto.
Tolkning mellem dit målsprog og engelsk.
Indgående kendskab til kulturen i det pågældende sprogområde samt en veludviklet evne til at videreformidle denne viden.
Solid militær faglighed. 

Rollemodel for de yngre sprogofficerer.
Du er bevidst om denne rolle, og du kan lide det holdningsprægende element i opgaven som fører for dine sprogofficerskolleger.

Det er ligeledes ønskeligt, at du kan dokumentere civil efteruddannelse, civilt arbejde snævert ift. sprogbeherskelse og tolketeknik samt eventuelt gennemførte rejser og ophold i målsprogsområdet.

Ansøgningsfrist: 2/6/19

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx/?cid=1236&departmentId=18960&ProjectId=159264&MediaId=4684&SkipAdvertisement=false

Chefsergent (Reservist) ved 2. brigade

Er du reservist? Overvejer du at blive reservist? Tjeneste min. 20-25 dage pr år

Så se her:

Nedenstående er Military Work´s forståelse af stillingsopslaget. Den komplette ordlyd kan du finde via linket nederst

2 brigade.png

Stillingen er en del af Hærens befalingsmandsstrategi med det formål at styrke befalingsmændenes rolle, ansvar og uddannelse.

Du bliver tilknyttet en sektion under staben ved 2. Brigade, der har ansvar for administration, information management, presse og økonomi.

Dine opgaver er blandt andet:
Deltagelse i studieperioder, stabsøvelser og feltøvelser i ind- og udland
Opdatering af procesbeskrivelser, direktiver, blivende bestemmelser for administrative forhold
Støtte i planlægningen og gennemførelsen af vores halvårlige uddannelsesperiode
Administration af reserveentiteten og fungere som dennes stedfortræder.
Efter behov involvering i projektarbejde
Deltagelse i forskellige øvrige aktiviteter

Om dig - uddrag

Administrativ meget stærk og indsigtsfuld erfaren.
Sans for helhed som detalje. Som person har du en positiv tilgang til dagligdagen.
Ser muligheder frem for begrænsninger. 
Kan arbejde selvstændigt med stort initiativ og styring.
God til at samarbejde på tværs af enheder og har en god analytisk tilgang til opgaveløsningen.
Du er loyal.
Konstruktiv tilgang til løsning af opgaver.

Ansøgningsfrist er 21 maj

Ovenstående er Military Work´s uddrag fra den fulde jobbeskrivelse:
https://karriere.forsvaret.dk/job/opslag/?vacantPositionId=159066&mediaId=4684

Forsvaret mangler din hjælp

Stillinger slås op umiddelbart under dette indlæg

Efter samtale med forskellige enheder fordelt over landet ser vi nu en mulighed for at hjælpe Forsvaret, gratis.

Herunder er en lang tekst om, hvorfor reservister er eftertragtede. Og hvad reservisten får ud af at hjælpe.
Læs det - det vil gavne alle.

[Og hvad får Military Work så ud af det? Vi hjælper Forsvaret med at finde folk. Og vi sikrer, at “vores” reservister og kandidater får mulighed for hurtig adgang til at finde opgaver, hvor de kan få opdateret og testet sine militære kompetencer].

Vores tiltag handler om, at vi gerne assisterer med at finde nuværende reservister eller tidligere ansatte til reservistopgaver, da det er en meget tidskrævende opgave for Forsvaret at søge og finde.

Opgaverne kan komme med lang varsel eller meget kort varsel.

Eksempelvis er der et fortløbende behov på diverse skydelejre og øvelser.
Ved den indsats hjælper reservisten Forsvaret (og sig selv) på flere måder:

Reservisten får helt lav-praktisk:
- Brugt sin uniform
- Testet “dét at være i fri natur”
- Lært det seneste nye udstyr at kende
- Opdateret sin viden om, hvad der rør sig internt
- Mulighed for at fortælle om “dengang jeg var soldat”

Forsvaret:
- Får gratis kompetent hjælp til at “få fat i folk”
- Får mulighed for at få opdateret reservister i alt ovenstående
- Får mulighed for at spare tid på at holde personale hjemme til de daglige administrative opgaver

Og sker naturligvis uden omkostning for hverken Forsvaret eller for den enkelte potentielle kandidat.

Følg med på denne side for nyt.

1449745877784.png