sprog-officer af reserven

Denne stilling er slået op ved job-i-forsvaret.dk.

Og er lige ud af landevejen at forstå. Vi har fjernet passager, som kan læses på det fulde jobopslag. Link nederst.

Er du premierløjtnant af reserven og en af Sprogofficerskorpsets dygtigste og mest erfarne sprogofficerer, og kan du fungere som forbillede for yngre sprogofficerer? - Så er du måske interesseret i, at søge en af de ledige kaptajnstillinger af reserven i Sprogofficerskorpset.

Om stillingen

Som kaptajn i Sprogofficerskorpset er du med dit høje faglige niveau afgørende for den effektive opgaveløsning såvel nationalt som internationalt. Som kaptajn vil du blive anvendt som fører for øvrige sprogofficerer i forbindelse med værnsfælles nationale opgaver, til støtte for reserveelementerne ved Forsvarets Sprogskole samt i forbindelse med udsendelse i internationale missioner. 

Kaptajner i Sprogofficerskorpset fungerer, i kraft af deres erfaring og personlige fremtoning, som rollemodeller for de yngre sprogofficerer. 

Kaptajnen har selv ansvaret for at opretholde sit sproglige, kulturelle og militærfaglige niveau, fx ved deltagelse i vedligeholdende sproguddannelse samt ved indkommandering til relevante aktiviteter. 

Vi forventer, at du fortsat vil opretholde et højt aktivitetsniveau på ca. 20 indkommanderingsdage pr. år. Du forventes at holde dig orienteret om nye opgaver via sprogofficersportalen og selvstændigt byde ind på disse.

Om dig

SPROF_vaabenskjold.png

Du er sprogofficer med minimum fire års erfaring som premierløjtnant i Sprogofficerskorpset, og med solid udsendelseserfaring. 

Du har budt og byder aktivt ind på indkommanderingsopgaverne som Forsvarets Sprogskole udbyder til Sprogofficerskorpset.

Opgaven
Særdeles godt sprogligt niveau i russisk, arabisk, dari eller pashto.
Tolkning mellem dit målsprog og engelsk.
Indgående kendskab til kulturen i det pågældende sprogområde samt en veludviklet evne til at videreformidle denne viden.
Solid militær faglighed. 

Rollemodel for de yngre sprogofficerer.
Du er bevidst om denne rolle, og du kan lide det holdningsprægende element i opgaven som fører for dine sprogofficerskolleger.

Det er ligeledes ønskeligt, at du kan dokumentere civil efteruddannelse, civilt arbejde snævert ift. sprogbeherskelse og tolketeknik samt eventuelt gennemførte rejser og ophold i målsprogsområdet.

Ansøgningsfrist: 2/6/19

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx/?cid=1236&departmentId=18960&ProjectId=159264&MediaId=4684&SkipAdvertisement=false