Kommunikationsmedarbejder ved InterForce

Stillingen er slået op på job-i-forsvaret.dk

Military Work har editeret for vores målgruppe:

…..

Interesserer du dig for formidling på de sociale medier, og har du lyst og kompetencer til at promovere og synliggøre InterForce på disse, så er det dig vi har brug for.

InterForce bygger bro og styrker alliancen mellem Forsvaret og den private og offentlige sektor via relationsbyggende arrangementer og anden kommunikation.

InterForce formidler et samarbejde om Forsvarets brug af reserven og Hjemmeværnets frivillige (reservestyrken), med henblik på, at samfundets samlede ressourcer udnyttes bedst muligt. InterForce forbedrer forholdene for de medarbejdere, der har både en militær og civil forpligtelse.

[…]

Om stillingen

interforce.jpeg

Du er underlagt den militære koordinator for InterForce Region Nordjylland, og er til daglig placeret i tilknytning til regionens sekretariat, der, udover dig, består af én deltidsansat medarbejder. 

Som planlægningsgrundlag skal du forvente at blive indkommanderet ca. 30 dage årligt.

Dine hovedopgaver er at varetage og udvikle InterForce formidling på baggrund af direktiver fra den militære koordinator. 

Opgaverne omfatter promovering af InterForce arrangementer, og at fomidle disse arrangementer på de sociale medier ved hjælp af f.eks. interviews og fotos. 

Rådighedsstillingen kan besættes af tidligere tjenestegørende premierløjtnanter, kaptajner og majorer.

Rådighedsstillingen kan endvidere besættes af allerede ansatte reservister med grad af premierløjtnanter af reserven, kaptajner af reserven og majorer af reserven.

Om dig

Du har interesse og kompetencer for kommunikation og fotografering, og kan formidle relevant information på InterForce anvendte medier, herunder SoMe og hjemmeside.

Du har en militær baggrund, niveauet er ikke afgørende. Det er dine civile kvalifikationer og kompetencer, der er vigtige i forhold til udførelse af opgaverne.

Du skal formidle budskaberne på diverse medier

Herudover skal du udvikle elektronisk informationsmateriale til virksomheder og udfærdige og udsende invitationer. I forbindelse med InterForce arrangementer skal du, forud for, under og efter, formidle budskaberne via eksempelvis interviews og fotos.

Du er vant til at kommunikere på SoMe, og har interesse for og kendskab til fotografering og fotoredigering. Det falder dig let at kommunikere godt på skrift, ligesom du kan indgå i sociale relationer.

Ansøgningsfrist: 10/6/19

Se hele opslaget her:
https://karriere.forsvaret.dk/job/opslag/?vacantPositionId=159332&mediaId=4684