OS(R) til Den Kongelige Livgarde

Military Work har fået følgende jobopslag tilsendt. Vi har omformuleret det til vores målgruppe:

——

Følgende stillinger er slået op - for OS (R) eller OR-7 (R)
IKK kommandør,
NK deling ved HBU, HRU og SRS, EBM, SANBM,
SF ved MEK/VEDL. LOGBM i KMP.

ILG300x300.jpg


Profil:
Du har som minimum virket som BM i enten HBU, HRU eller SRS ved en infanteri-, opklaring- eller logistikenhed i Hæren.
Du er udnævnt oversergent eller er vurderet egnet til udnævnelse til oversergent.
Du skal have mulighed for at blive indkommanderet ca. 10 dage årligt.

u skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Ansættelsen i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Mere info: 
Mere info: kaptajn Lisa Bjerre på mail LG-G-PSN01@FIIN.DK, eller på telefon 72 83 40 03
CH for Livgardens reserveentitet, oberstløjtnant Benny Smith på telefon 22 20 26 10
Leder af PNINFBTN reserveentitet, premierløjtnant Anders Glümer på mail glumer.consult@gmail.com.

Ansøgningsfrist er den 23. juni 2019. Ansættelsessamtaler vil blive gennemført løbende, dog senest i uge 26-27.

Læs den officielle udgave af stillingsopslaget her:

https://karriere.forsvaret.dk/job/opslag/?vacantPositionId=159589&mediaId=4684