Military Work bygger bro mellem Forsvaret og det civile arbejdsmarked

 
 

HVEM ER VI?
Military Work hjælper civile firmaer og personer med en militær baggrund med at forstå hinanden.

Vi støtter soldaterne ved at formidle, hvad de har af kompetencer, i et sprog, som civile virksomheder kan forstå.

Samtidigt forklarer vi virksomhederne, hvad personer med en militær baggrund kan bidrage med af kompetencer.

Det er nemlig langt mere end, hvad soldaterne lige går og tror.
Og langt mere end virksomhederne rimeligvis kan vide.

Military Work har siden 2012 brugt denne metode med stor succes - først i Sverige, siden i Finland og nu også i Danmark.

HVORDAN DET?
Vi sørger for at afdække soldaternes kompetencer - og matcher udbuddet med virksomhedernes efterspørgsel.

Når vi har matchet en virksomhed med en person med militær bagrund bliver sidstnævnte:
Enten
sendt ud til en virksomhed i en tidsbestemt periode og forbliver med at være en udsendt ansat
eller
bliver rekrutteret direkte til en virksomhed.

HVAD GØR MILITARY WORK SPECIELT?
Ved Military Work er alle ansatte personer med militær baggrund. Samtidigt har vi lange civile karrierer bag os.

Vi hjælper personer med militær baggrund.

Vi hjælper soldater - fordi vi er soldater.

LÆS MERE VED AT KLIKKE MENUERNE

Du kan også kontakte os ved at trykke på knappen herunder: